Saturday, 23 July 2016

Fool or Lost?

A   :   Hello, boy. Where does this go?
B   :   It doesn't go anywhere. It always stays here.
A   :   How far is it to the next town?
B   :   I don't know. I never measured it.
A   :   (angrily) What do you know? You seem very strange. You a big fool.
B   :   Maybe I am fool, but at least I'm not lost.

Bodoh atau sesat?

A   :   Hai, budak. Ke manakah jalan itu tuju?
B   :   Jalan ini tidak ke mana-mana. Ia sentiasa berada di sini.
A   :   Berapakah jauh hendak ke bandar seterusnya?
B   :   Saya tak tahu. Saya tidak pernah mengukur jalan ini.
A   ;   (marah) Apakah kamu tahu? Kamu sangat pelik. Bodoh betul.
B   :   Mungkin saya bodoh sekurang-kurangnya saya tak sesat.

Diterjemah oleh : Teratai Melur
E-mel : terataigenius@gmail.com

**For translation services, kindly email to the above email. 
**Jika perlukan khidmat terjemahan, sila e-mel maklumat anda ke alamat e-mel tertera di atas.