Saturday, 14 February 2015

SEKATAN


1.   Dalam sebuah forum di UKM baru-baru ini, Dr Chandra Muzaffar membangkitkan isu mengenai sekatan di persada antarabangsa dan mencadangkan, agar, dengan kata lain, menyamakan sekatan dengan peperangan. Oleh hal yang demikian, sekatan harus diiktiraf sebagai jenayah dan kempen untuk mempromosikan peperangan adalah satu jenayah harus memasukkan juga sekatan.

2.   Saya benar-benar bersetuju dengan Dr Muzaffar bahawa sekatan adalah satu jenayah.

3.   Dahulu, dalam banyak peperangan dalam kalangan negara-negara Eropah, salah satu senjata yang paling efektif adalah kepungan. Kepungan termasuk memutuskan sistem kominikasi sesebuah bandar dengan dunia luar dengan menempatkan askar-askar di sekeliling bandar supaya penduduk bandar tersebut mati kebuluran atau menyerah.

4.   Konsep ini telah 'ditingkatkan' supaya seluruh negara terbabit akan diputuskan sistem komunikasi dan perdagangan dengan negara-negara lain. Kesannya ialah membiarkan penduduk negara itu dalam kebuluran dan merampas makanan dan ubat-ubatan dari penduduk negara itu sehingga negara tersebut menyerah. Ini salah satu cara membunuh penduduk negara tersebut seperti membunuh rakyat dalam peperangan.

5.   Kita banyak bercakap mengenai kedaulatan undang-undang. Kita tahu bahawa untuk menegakkan keadilan semua orang harus dilayan sama rata mengikut lunas undang-undang. Tiada sesiapa terkecuali daripada tindakan undang-undang.

6.   Tetapi, sekatan hanya boleh dikenakan secara ekfektif oleh negara kuasa besar ke atas negara lemah. Tidak mungkin sebuah negara lemah mengenakan sekatan ke atas sebuah negara kuasa besar, ataupun ke atas sebuah negara lemah yang lain.

7.   Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau seluruh dunia tidak dapat mengenakan sekatan ke atas sebuah negara kuasa besar. Negara kuasa besar tidak akan mempedulikan sekatan yang dikenakan ke atas negaranya. Tidak ada kesama rataaan mengikut lunas undang-undang. Maka, tidak ada keadilan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh diguna pakai.

8.   Kesan yang membinmbangkan mengenai sekatan adalah bukan negara yang dikenakan sekatan akan dirampas hak mereka, malah negara-negara lain yang mengadakan hubungan perdagangan dan hubungan persahabatan akan turut merana di atas kehilangan perdagangan dan persahatan. Ini kerana jika negara lain meneruskan juga mengadakan perdagangan dengan negara yang dikenakan sekatan, negara kuasa besar akan menghukum negara yang degil dengan memutuskan perdagangan, menidakkan kemudahan perbankan dan lain-lain. Kesannya, negara-negara lain turut dikenakan sekatan juga.

9.   Kita bercakap mengenai perdagangan bebas. Kita bercakap mengenai negara tanpa sempadan. Kita bercakap mengenai hak asasi manusia. Tetapi, kuasa besar atau kuasa yang boleh merampas kesemua kebebasan negara-negara lemah, bebas daripada hukuman.

10.  Dengan kata lain, sekatan adalah peparangan. Ia adalah gambaran bahawa yang hebat selalunya betul. Ia adalah kejam dan tidak berperikemanusiaan. Ia menidakkan fakta bahawa kuasa besar mahu melihat semua negara menegakkan kebebasan. Ini bersongsangan dengan jaminan mereka bahawa perdagangan harus bersifat bebas.

11.  Maka, sekatan adalah peperangan, ia harus diiktiraf sebagai jenayah atau peperangan bentuk lain, berbentuk konvensional atau sebaliknya.


Sumber : Chedet blog
Ditulis oleh : Tun Dr. Mahathir Mohamad
Tarikh ditulis : 13hb,. Febuari 2015
Diterjemah oleh : Terati Melur
Emel : terataigenius@gmail.com