Monday, 13 June 2016

A Short Story....

Fool or Lost?

A :   Hello, boy. Where does this go?
B :   It doesn't go anywhere. It always stays here.
A :   How far is it to the next town?
B :   I don't know. I never measured it.
A :   (Angrily) What do you know? You seem very strange. You a big fool.
B :   Maybe I am fool but at least I'm not lost

**Just for fun


Bodoh atau Sesat?

A :   Hello, budak. Ke mana jalan ini menuju ?
B :   Ia tidak menuju ke mana-mana. Ia sentiasa berada di sini.
A :   Berapa jauh hendak ke pekan sebelah?
B :   Saya tidak tahu. Saya tidak pernah ukur.
A ;   (Marah) Apa yang kamu tahu? You kelihatan sungguh pelik. Bodoh betul.
B :   Mungkin saya bodoh sekurang-kurangnya saya tidak sesat.

**Sekadar hiburan

Diterjemah oleh : Teratai Melur
E-mel : terataigenius@gmail.com
** Jika perlukan khidmat terjemahan, sila e-mel maklumat di alamat e-mel di atas. Terima kasih.

No comments:

Post a Comment